Η Γιατρός

Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΒΙΓΚΟΥ - ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Our dermatology clinic care for both common and rare problems of skin, hair, nails and mucous membranes. More than 35 certified doctors provide care in medical and surgical dermatology.

Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΒΙΓΚΟΥ - ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Our dermatology clinic care for both common and rare problems of skin, hair, nails and mucous membranes. More than 35 certified doctors provide care in medical and surgical dermatology.